Fra 1. mai gjelder nye regler for terrasser og mindre tilbygg på egen eiendom, som nå ikke krever søknad om tillatelse fra kommunen. Unntakene fra søknadsplikt forutsetter at du bygger i samsvar med kommunens arealplan.

 

Husk samtidig at når du bygger, må kravene i lovverket og kommune- og reguleringsplan fortsatt være oppfylt. Det er den enkeltes ansvar at dette regelverket tolkes på riktig måte for den konkrete eiendommen.

 

 

Dette kan du bygge uten å søke

 

Terrasse som er forbundet med en bygning, med høyde på inntil 1 meter fra eksisterende terreng. Den kan ikke stikke lengre ut enn 4 meter fra bygningens fasade. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd. Avstanden til nabogrensen må være minst 1 meter.

 

Platting der høyden er mindre enn 0,5m fra terreng. Denne kan plasseres helt inn til nabogrensen. En platting regnes ikke med i tomtens bebygde areal (BYA).

 

Tilbygg på inntil 15 m2. Det søknadsfrie tilbygget må være minst 4 meter fra nabogrense, kan ikke overstige to etasjer og det må være understøttet og ha eget bæresystem. Tilbygget kan nå også brukes til beboelse og varig opphold, men unntaket kan ikke blir brukt hvis tilbygget medfører at det oppstår en ny boenhet eller at tilbygget i seg selv blir en egen boenhet. 

 

Selv om du ikke har søknadsplikt på tilbygget, må du likevel sende inn en melding til kommunen senest fire uker etter ferdigstillelse, sånn at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. 

 

 

Nyttig informasjon

Hvor stort kan jeg bygge innenfor tillatt grad av utnytting på eiendommen min?

Hvilket regelverk gjelder for min eiendom?

Veiviser: Bygg uten å søke - terrasser og tilbygg

Her finner du skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter

 

 

Ta kontakt med kommunen

hvis du har spørsmål eller trenger bistand med søknader og skjema. 

 

Lykke til!