Ved skolestart så delte ordføreren ut nye Macbook Air til alle elevene i 8. og 9. klasse. Macbook'ene skal elevene benytte i hele ungdomskolen frem til de går ut av 10. klassse. Elevene vil få tilbud om å kjøpe disse maskinene til restverdi når de går ut av 10. klassse.

Vardø fortsetter å satse på gode læremidler til elevene. Overgang fra kun iPad for alle klassene til å benytte MacBook i ungdomskolen er et resultat av tilbakemelding fra videregående skole om å forberede elevene for Mac/pc bruk. Vardø skole og Vardø kommune er med dette igjen fremst på bruk av elektroniske læremidler. Lærerene i ungdomskolen har også fått MacBook.

Årets 10 klasse vil fortsatt benytte pc-er og iPad'er.