Mye utstyr er allerede kjøpt inn, og nye søknader på midler er sendt inn. Så her er det bare å glede seg.

Vi annonserer åpning når dette er klart. Foreløpig er utlån begrenset til skoleklasser, lag og foreninger/organisasjoner.

Forespørsler kan sendes til post@kulturpilot.no.

Det er og mulig å komme med innspill på hva som er ønsket av utstyr.