Brann  110
Politiet  112
Ambulanse  113
Legevakt  116 117
Vakt Barnevern 413 68 495
Teknisk vakt 467 43 740
Hjemmesykepleien 917 36 839 
IT-hjelp 909 35 890
Covid vaksinering 909 37 805
Flyktningetjenesten 909 47 843